SINKUL, sindikat menedžerjev v kulturi in umetnosti

Skok na vsebino // Skok na meni

SINKUL, sindikat menedžerjev v kulturi in umetnosti — Uvodna

O nas

SINKUL je sindikat direktorjev javnih zavodov s področij gledališča, filma, knjige, muzejev in galerij, knjižnic, arhivov, varstva kulturne dediščine, kulturnih domov, JSKD, glasbe in baleta, drugih kulturnih in umetniških ustanov ter Arboretuma. V njem smo se prvič povezali vodje z vseh področij kulture, se poenotili in opolnomočili.

Z raznolikimi izkušnjami iz prakse bomo prispevali k ustreznemu vrednotenju vodstvenih kadrov v kulturi (tudi v primerjavi s preostalim javnim sektorjem in gospodarstvom), se aktivno vključevali v socialni dialog, zagotavljali pravno varnost ter z izboljšanjem delovnih pogojev doprinesli h kakovostnejšemu delovanju kulturnih institucij.

Zadnje novice