SINKUL, sindikat menedžerjev v kulturi in umetnosti

Skok na vsebino // Skok na meni

SINKUL, sindikat menedžerjev v kulturi in umetnosti — Uvodna

O nas

SINKUL, sindikat menedžerjev v kulturi in umetnosti

SINKUL, sindikat menedžerjev v kulturi in umetnosti je samostojno združenje zaposlenih na vodstvenih položajih na področju kulture in umetnosti v javnem sektorju Republike Slovenije, ki uresničuje, zagotavlja in varuje pravice članov iz dela in delovnega razmerja, uveljavlja in varuje njihov ekonomski in socialni položaj ter se samostojno opredeljuje do dogajanja na področju kulture in umetnosti v državi in svetu.

Člani sindikata so direktorji s področij gledališč, filma, knjige, muzejev in galerij, knjižnic, arhivov, varstva kulturne dediščine, kulturnih domov, JSKD, javnih zavodov s področja glasbe in baleta in drugih ustanov na področju kulture in umetnosti ter Arboretuma.

Organi sindikata SINKUL

Organi sindikata SINKUL so:

  1. predsednik,
  2. izvršni odbor,
  3. predstavništvo,
  4. generalni sekretar,
  5. skupščina.

Predstavništvo sestavljajo predstavniki s področij, navedenih v 4. členu statuta, ki so vključeni v sindikat SINKUL, in lahko šteje do 12 članov, predstavnikov menedžerjev gledališč, filma, področja knjige, muzejev in galerij, knjižnic, Arboretuma, arhivov, področja varstva kulturne dediščine, kulturnih domov, JSKD, javnih zavodov s področja glasbe in baleta in drugih ustanov na področju kulture in umetnosti.

Izvršni odbor sestavljajo trije člani:

  • predsednik sindikata,
  • generalni sekretar,
  • predsednik predstavništva

Predsednik, generalni sekretar in člani predstavništva so izvoljeni na skupščini.

Organi sindikata v mandatu med 2019 do 2024

SINKUL vodi predsednica Tina Kosi (upravnica Slovenskega ljudskega gledališča Celje), generalna sekretarka je Saša Nabergoj (direktorica Loškega muzeja), predsednica predstavništva pa Polona Rifelj (direktorica knjižnice Celje).

Predstavniki predstavništva so: Nataša Bučar (film), Matevž Čelik Vidmar (muzeji in galerije), Nada Čibej (arhivi), Jernej Hudolin (varstvo kulturne dediščine) Mojca Jan Zoran (druge ustanove s področja kulture), Uroš Korenčan (gledališče), Aleš Ocepek (Arboretum), Darja Planinc (kulturni domovi), Marko Repnik (JSKD), Polona Rifelj (direktorica knjižnice Celje) in Renata Zamida (knjiga).