SINKUL, sindikat menedžerjev v kulturi in umetnosti

Skok na vsebino // Skok na meni

SINKUL, sindikat menedžerjev v kulturi in umetnosti — Uvodna

Cilji sindikata SINKUL

  • zavzemanje za spoštovanje človekovih pravic in delovanje pravne države,
  • opravljanje dejavnosti s področja kulture,
  • varovanje materialnih in socialnih interesov direktorjev javnih zavodov s področja kulture,
  • varovanje avtonomnosti direktorjevega položaja in njegove integritete,
  • varovanje pravic iz dela, plačila za delo, socialnih, zdravstvenih razmer in varstva pri delu,
  • utrjevanje solidarnosti v medsebojnih odnosih,
  • zagotavljanje razmer za delo in priznavanje pravic menedžerjev v kulturi in umetnosti.