SINKUL, sindikat menedžerjev v kulturi in umetnosti

Skok na vsebino // Skok na meni

SINKUL, sindikat menedžerjev v kulturi in umetnosti — Uvodna

Prva redna letna skupščina sindikata SINKUL

Četrtek, 27. avgust 2020

Prva redna letna skupščina sindikata Sinkul je bila v sredo, 26. 8. 2020, v Arboretumu Volčji potok. Sodelujoči so obravnavali naslednji dnevni red:

  1. Uvodni nagovor predsednice.
  2. Seznanitev članstva z aktivnostmi delovanja sindikata v prvem letu obstoja.
  3. Letno poročilo o delovanju sindikata.
  4. Predstavitev ključnih pravnih vprašanj in predstavitev predlogov pravne pisarne.
  5. Predstavitev vsebine problematik dosedanjih postopkov pravne pomoči članom.
  6. Predstavitev težav – izpisi iz sindikata, prenehanje mandatov, neplačevanje članarin.
  7. Aktivnosti za naprej: izobraževanja direktorjev, interni akti (mobing in trpinčenje na delovnem mestu, varstvo osebnih podatkov), delovna razmerja (postopki odpovedi, prepovedi na delovnem mestu, varstvo pri delu in zdravniški pregledi), relacije z organi zavodov.
  8. Umestitev plačne skupine B v odnosu do zaposlenih, plače med direktorji znotraj iste branže in primerljivo z drugimi branžami – predstavitev možnih postopkov sindikata za odpravo nepravilnosti.
  9. Razno.

Prenesi datoteke